Louis Nieuwelink

Beste lezers, ik ben Louis Nieuwelink. Ik zit nu 2 jaar op koor. Elke woensdag repeteren we. Ik geniet van iedere repetitie. We zingen erg mooie muziek. Ik vind zingen heel erg leuk en daarom ben ik ook op dit koor gegaan. Tijdens de repetitie is het ook altijd leuk, vaak is er wel ruimte voor een grapje. In ons koor hebben we een headchorister (hoofdzanger) en teamleiders. De teamleiders zorgen ervoor dat iedereen de goede muziek heeft en helpen de dirigent. Twee keer in  het jaar hebben we een evensong in de grote kerk van Gorinchem. We zingen dan Engelse psalmen en andere Engelse of Latijnse liederen. Wat kenmerkend is aan de Engelse psalmen is dat we ze onberijmd zingen. Elk vers is dan op dezelfde melodie gezet. Aan het eind van het jaar zingen we mooie Engelse kerstliederen zoals Silent Night en Hark the herald.