welkom

Over

In 2012 begon Jeroen Bal met een klein groepje jongens in de voormalige muziekschool (nu de ULO-school) aan een koor naar Engels voorbeeld. Het voert dan ook een consequente Engelse koorstijl, niet alleen qua omvang
en stembezetting (jongenssopranen (trebles), countertenors, tenoren en bassen), maar ook in de sterke aandacht voor de stemkwaliteit van de
individuele jongens. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot een volwaardig
koor met 21 jongens en 19 mannen.

Tweejaarlijks gaat het koor op koorreis naar Engeland waar de jongens en mannen in prachtige kerken en kathedralen zingen, zoals in Ely, Lincoln, Peterborough, Cambridge en St. Paul’s in London.

Meerdere keren per jaar verzorgt het koor op zaterdagmiddag de Evensongs in de Grote Kerk van Gorinchem en in andere kerken in de regio. Jaarlijks voert het koor rond kerst de “Festival of Lessons & Carols” uit in Gorinchem. Ook verlenen de jongens een aantal keer per jaar de medewerking tijdens uitvoeringen van de Matthäus Passion van J.S. Bach met de ‘soprano di ripieno’-partij.

 

zingen in een jongens koor

Uw zoon in aanraking brengen met muziek is leerzaam en waardevol, én ook heel leuk. Tijdens de lessen genieten de jongens intens. Dat zingen een bewezen positief effect heeft op lichaam en geest is thuis merkbaar! Zingen breekt stresshormonen af en masseert organen. Bovendien zijn de zangers als groep samen verantwoordelijk voor een goed muzikaal resultaat en dat creëert verbinding. Ze geven niet alleen veel energie, ze ontvangen nog meer. Heel interessant is dat uw zoon in mooie kerken in binnen- en buitenland op mag treden en daar onvergetelijke indrukken opdoet!

Wat doen we?

choristers

Zodra een jongen voldoende in het koor is geïntegreerd, kan hij toegelaten worden tot het concertkoor en wordt dan chorister (volwaardig koorlid). Dit gebeurt op advies van dirigent en de huidige choristers.

Vanaf dat moment is hij volwaardig koorlid en mag hij ook concerten meezingen.

De jongens van het concertkoor krijgen regelmatig stemvorming. Ook is het mogelijk om privé zanglessen te volgen bij de koorleider of zangpedagoog. Daardoor kunnen een aantal jongens een solistische rol krijgen. In de tijd dat de jongens op het concertkoor zitten wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van goed stemgebruik, samenwerken met andere jongens in teams, brede interesse voor diverse muziekstijlen en het steeds groeien naar een hoger niveau.

cambiata

Jongens die net de baard in de keel hebben kunnen bij het Gorcum Boys Choir door blijven zingen in een apart groepje, de cambiata. De stemmen van deze jongens worden getraind om daarna te kunnen participeren in de mannengroep van counter-tenoren, tenoren en bassen.

gents

Naast de jongensstemmen die allen de treble (sopraan) zingen, heeft het GBC ook een mannengroep, de zogenaamde “Gents” van het koor. Deze groep bestaat uit zo’n vijftien geoefende zangers die de alt-, tenor en baspartij voor hun rekening nemen.

de evensongs

Het Gorcum Boys Choir verleent graag zijn medewerking aan Evensongs. Evensongs zijn bekende vormen van eredienst in de Engelse kerk. De Evensong kan worden gesproken of worden gezongen. In het laatste geval spreken we van Choral Evensong. Koor en voorganger gaan voor in het bidden van de zogenaamde ‘Preces and Responses’: korte gebeden die responsoriaal (dat is: in afwisseling tussen voorganger en koor) gezongen worden. Vele componisten uit heden en verleden hebben zich beijverd om hier muziek voor te schrijven.

Centraal in het getijdengebed staat het bidden van het gehele Psalter. In de Evensong neemt het zingen van de onberijmde Psalm (volgens rooster) door het koor dan ook een centrale plaats in. De gemeente leest de Psalm mee in het ‘Book of Common Prayer’. In de Anglicaanse traditie wordt de Psalmtekst vierstemmig gereciteerd op een zogenaamde Chant: een vierstemmige formule. De tekst wordt voorzien van een ‘pointing’ zodat deze geplaatst kan worden op de noten van de vierstemmige zetting. Enkele malen (o.a. na de Psalm) klinkt de ‘doxologie’, de lofprijzing op de Drie-enige God. Een oud gebruik is dat de gemeente daarbij het hoofd buigt.

Bijzonder is dat een Evensong zowel het danklied van Maria (Magnificat) als het danklied van Simeon (Nunc dimittis) bevat. Het Magnificat heeft traditioneel namelijk zijn plaats in de Vespers, terwijl het Nunc dimittis in de Completen thuis hoort. Tussen beide lofzangen klinken de lezingen (éénmaal uit het eerste Testament en éénmaal uit het tweede Testament) uit de Heilige Schrift. Deze lezingen zijn afkomstig uit het leesrooster van het ‘Book of Common Prayer’.

Het koor zingt iedere Evensong een Anthem (een compositie gebaseerd op een Bijbeltekst) die past bij de lezingen en de tijd van het kerkelijk jaar. Vaste onderdelen zijn daarnaast het Apostolicum (gemeente draait zich richting het oosten, richting de plek waar Christus verrezen is), het Onze Vader, een gebed tegen de gevaren van de nacht, een gebed van de dag, gesproken voorbeden die ontleend zijn aan de actualiteit van het leven en een zegen.

Evensong wordt omsloten door twee Organ Voluntaries. Het orgelspel voorafgaand aan de Evensong heeft tot doel om de harten op God te richten en concentratie op te roepen. Na de dienst, terwijl het koor en de voorgangers in processie de kerk verlaten, klinkt een orgelwerk bij wijze van Musica pro Deo. Dit werk fungeert als conclusie. De gemeente luistert of vertrekt in stilte. Choral Evensong heeft geleidelijk meer bekendheid gekregen in Nederland. Helaas zien we ook dat koren Evensongs ‘vermarkten’ als ware het concerten, inclusief toegangsprijs. Dit gaat voorbij aan het wezen van liturgie en verliest op die manier alle zin.

Hoe neem ik het beste deel aan een Evensong? Probeer te participeren en niet te consumeren. We luisteren niet naar een voorganger en koor die aan het bidden zijn, maar we bidden zelf en worden daarin voorgegaan en meegenomen. We komen als deel van de wereldwijde kerk voor het aangezicht van God en vertegenwoordigen de wereld biddend bij God. De muziek klinkt als lof-offer, ‘worship’, aan God. Door de liturgie te vieren blijft ons geloof levend en vindt het een uitweg.

kom langs!