Het oprichten en de instandhouding van een jongenskoor kosten veel tijd, geld en inspanning. Dat geldt in het bijzonder wanneer het streven is een ‘Engels niveau’ te bereiken. We willen u graag laten genieten van de muzikale schoonheid van de Engelse kerkmuziek en de daarbij horende bijzondere klank van een jongenskoor. Voor de jongens zelf is de muzikale vorming in het jongenskoor van grote waarde voor hun algehele ontwikkeling.

Voor de instandhouding van het jongenskoor is hun bijdrage in de vorm van contributie niet voldoende. We hebben ook uw financiële ondersteuning nodig. Wanneer u ook enthousiast geraakt bent door ons koor dan stellen we het zeer op prijs als u ons, als vriend, een jaarlijkse financiële bijdrage geeft. Daarmee kan koormuziek worden aangeschaft, kunnen we de koorkleding aanschaffen en onderhouden en kunnen we geld reserveren voor activiteiten die voor de vorming van de jongens van belang zijn. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de tweejaarlijkse Engelandreis of aan extra lessen door een zangpedagoog.

Er zijn 2 pakketten:

  • vriendpakket “piano”  € 25,- per jaar
  • vriendpakket “mezzo-forte” € 50,- per jaar

Bestel direct online!!