Nadat de nieuwe jongens een half jaar de kooropleiding hebben gevolgd, kunnen ze doorstromen naar het eigenlijke koor als probationer (“prob”). Ze zingen dan gedeeltelijk mee met de choristers van het concertkoor. Elke probationer krijgt dan een buddy toegewezen, dat is één van de choristers. Die helpt hem om de muziek goed te leren kennen.

De jongens worden daar verder getraind om goed in het koor te kunnen functioneren.