Jeroen Bal

Jeroen Bal (1964) is docent muziek en ckv aan de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem. Na eerst een opleiding als chemisch laborant te hebben gevolgd, studeerde hij voor zijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid aan de Schumann Akademie. In 2006 behaalde hij zijn eerstegraads bevoegdheid voor het onderwijs (bachelor) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hij specialiseerde zich in de Anglicaanse koortraditie. Jeroen was in 1988 medeoprichter van het Stadsknapenkoor Gorcum. Uit dit koor is later het Mannenensemble CounTéBas ontstaan en sinds 2007 het kamerkoor Voce Anglica.

Met het Stadsknapenkoor Gorcum heeft hij verschillende tournees gemaakt naar Engeland en daar in de prachtige kathedralen concerten en Evensongs verzorgd. In 2004 verscheen de vierde en tevens de laatste CD van het Stadsknapenkoor met prachtige Christmas Songs uit de Engelse traditie.

In 2012 heeft het kamerkoor haar eerste CD gemaakt met de titel “We praise Thee, o Lord”. . Hierop staan een aantal juweeltjes uit de Anglicaanse koortraditie.

Eind 2012 heeft Jeroen opnieuw een start gemaakt met een jongenskoor, het Gorcum Boys Choir. In 2014 werd het koor ondergebracht in de Stichting Gorcum Boys Choir.

In 2019 vierde het koor haar eerste Lustrum met o.a. Het Gloria van Vivaldi en werd de eerste CD met Christmas Carols opgenomen.

Verder is Jeroen als organist verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordeloos.