Choral Evensong

Concert details

  • maandag | 11 September 2021
  • 18:00 - 19:00
  • Grote kerk te Gorinchem

Op de Open Monumentendag op zaterdag 11 september is er weer een Choral Evensong in de Grote kerk te Gorinchem. Het Gorcum Boys Choir zingt de traditionele gebeden en koorstukken met begeleiding van stadsorganist Arjan Versluis. De lezingen worden verzorgd door dhr. Cees Boot. De organisatie is in handen van de concertcommissie van de Grote Kerk. De aanvang is 17.00 uur. De toegang is gratis. Opgeven kan via www.meevieren.nl. Ook is er een live-stream via het you-tube kanaal van de PKN Grote Kerk Gorinchem. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

De Evensong komt voort uit de Engelse Reformatie. Nadat de kloosters werden gesloten verplaatste de dagelijkse getijdengebeden zich naar de kathedraal. De anglicaanse aartsbischop Thomas Cranmer voegde de traditionele gebedsmomenten samen tot een ochtend- en een avondgebed. In het avondgebed, de Evensong, worden vesper en completen gecombineerd. Vandaar dat zowel de Lofzang van Maria als de lofzang van Simeon gezongen wordt. Vast onderdeel van de evensong zijn de psalmen. Deze worden vierstemming, op een vaste melodie de zogenaamde ‘chanting’, onberijmd gezongen door het koor. Het koor heeft een grote rol in de Evensong.

Het Gorcum Boys Choir zet deze traditie graag voort in Gorinchem. Tijdens deze evensong zingt het koor de Lofzang van Maria en Simeon van C.V. Stanford (Evening Service in A). De psalm is Psalm 150 van dezelfde componist. De anthems die worden uitgevoerd zijn: ‘Hear my prayer’ van F. Mendelssohn met veel solisten werk door jongens van het koor en het prachtige ‘Cantique de Jean Racine’ van G. Fauré.

U wordt van harte uitgenodigd deze choral evensong te bezoeken. Een moment van bezinning en gebed in de prachtige Grote Kerk van Gorinchem.